FL-Ar-2015    
طیف سنج فلورسانس
دستگاه جهت اندازه گیری طیف فلورسانس با استفاده از آشکار ساز آرایه ای و فناوری فیبر نوری بکار می رود.
طیف‌سنج با آشکارساز آرایه‌ای  قابلیت طیف‌گیری در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. به طورکلی آشکارسازهای آرایه‌ای زمان آنالیز را کاهش می‌دهند، پیچیدگی‌های دستگاهی را کم می‌کنند، همه طول موج‌ها را به طور همزمان در مدت زمان میلی‌ثانیه یا کم‌تر شناسایی می‌کنند وگستره خطی بزرگ و پایداری دینامیکی خوبی دارند.
اندازه گیری شدت فلورسانس، تعیین کمی ‌مقادیر بسیار کم تعداد زیادی از گونه‌های معدنی و آلی را امکان‌پذیر می‌سازد.


    Optical Specifications     Description
   Wavelength range    380-800 nm
   Straylight    < 0.03 %
   Resolution    < +1.0 nm
   Wavelength accuracy    < ± 0.1 nm
   Wavelength reproducibility    < ± 0.02 nm for 10 consecutive scans (NIST 2034)
   Photometric accuracy    < ± 0.01 A at 440.0 465.0 590.0 635.0 nm (NIST 930e)
   Photometric noise    < 0.01 A 80 scan at 0 A ,500 nm
   Photometric stability    < 0.01 A/min at 0 A , 500 nm
   Baseline flatness    < 0.01 A 0.5 second blank, 0.5 second scan at 0 A , 500 nm
   Scan time    2-1000 ms
   Typical scan time    0.1 s
   Light source    Deuterium + Halogen / Tungsten lamp
   Detector    1000 Multichannel
    Physical Specifications     Description
   Communication    USB 2
   Software    Windows Xp ,7,8
   Dimensions (Spectrometer)    13 * 22 * 28 cm
   Dimensions (Light Source)    8 * 22 * 28 cm
   Weight    8 kg
   Power    220 V AC 50/60 Hz

کاربرد دستگاه طیف سنج فلورسانس در زمینه های زیر می باشد.
Research Lab Teaching Lab Chemistry

Life Science Earth Science Engineering

تعداد بازدید : 8796