LIF-Ar-2015   
طیف سنج فلورسانس القای لیزری
دستگاه جهت اندازه گیری طیف فلورسانس با استفاده از آشکار ساز آرایه ای، فناوری فیبر نوری و لیزر بکار می رود.
اندازه گیری شدت فلورسانس، تعیین کمی ‌مقادیر بسیار کم تعداد زیادی از گونه‌های معدنی و آلی را امکان‌پذیر می‌سازد. طیف گسیل فلورسانس اطلاعاتی می‌دهد كه مستقیماَ به ساختار مولكولی مواد بستگی دارد. مهمترین ویژگی این روش حساسیت بالای آن در تشخیص مقادیر کم مواد و ناخالصی ها است. علاوه بر اندازه گیری های کیفی، از طیف سنجی فلورسانس القای لیزی برای تعیین کمی برخی از متغیرها نیز می توان استفاده کرد.
طیف‌سنج با آشکارساز آرایه‌ای  قابلیت طیف‌گیری در ناحیه مرئی طیف الکترومغناطیس(Vis) را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و پردازش آن را ارائه می‌نماید.


    Optical Specifications      Description
   Wavelength range     380-800 nm
   Straylight     < 0.03 %
   Resolution     < +1.0 nm
   Wavelength accuracy     < ± 0.1 nm
   Wavelength reproducibility     < ± 0.02 nm for 10 consecutive scans (NIST 2034)
   Photometric accuracy     < ± 0.01 A at 590.0 635.0 (NIST 930e)
   Photometric noise     < 0.01 A 80 scan at 0 A, 500 nm
   Photometric stability     < 0.01 A/min at 0 A , 500 nm
   Baseline flatness     < 0.01 A 0.5 second blank, 0.5 second scan at 0 A, 500 nm
   Scan time     2-1000 ms
   Typical scan time     0.1 s
   Detector     1000 Multichannel
   Signal to noise     800 :1
   Light Source     Laser 405, 532 nm
    Physical Specifications      Description
   Communication     USB 2
   Software     Windows Xp ,7,8
   Dimensions (Spectrometer)     13 * 22 * 28 cm
   Dimensions (Light Source)     8 * 22 * 28 cm
   Weight     8 kg
   Power     220 V AC 50/60 Hz

کاربرد دستگاه طیف سنج LIF در زمینه های زیر می باشد.
Research Lab Teaching Lab Chemistry

Life Science Earth Science Engineering

تعداد بازدید : 6649